th en
 
 

TQM Forum


album01 ชมภาพบรรยากาศ

การสัมมนา TQM Forum 2009
Business Continuity with TQM
ณ หอประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 12.00-16.30 น.

หลักการและเหตุผล
ด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทำให้องค์กรต่างๆ มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกทั้งในด้านเทคโนโลยี สังคมและระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือในการบริหารและการจัดการองค์กรเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์กรนั้นมีความยั่งยืนอยู่ได้ 

TQM เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการนำไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ของกระบวนการเพิ่มมูลค่าทุกกระบวนการที่ดำเนินการอยู่ในองค์กร ความมีส่วนร่วมของสมาชิกขององค์กร ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ และวัฒนธรรม องค์กร อีกทั้ง TQM ยังสามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการกำหนดคุณภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

ด้วยความสำคัญของแนวคิด TQM นี้ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรม TQM Forum 2009 ภายใต้หัวข้อ Business Continuity with TQM ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้าน Business Continuity Management หรือ BMC ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ตางๆ ที่อาจไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ซึนามิ แผ่นดินไหว ไข้หวัดนก ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งที่เน้นย้ำได้อย่างชัดเจนว่าเรื่อง BCM เป็นสิ่งที่ใกล้ตัว และทุกหน่วยงานต้องมีการ
เตรียมพร้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร
2. เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อต่อยอดองค์ความรู้

 

วัน เวลา และสถานที่
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 
เวลา 12.00-16.30 น.
ณ หอประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก

 

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าฟัง
พนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุง องค์กร
จำนวน 200 คน

 

วิธีการลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ www.ftqm.or.th เท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. สมัครเป็นสมาชิกการใช้เว็บมูลนิธิฯ เพื่อกำหนด username และ password (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
สมัครสมาชิก clickที่นี่
2. นำ username และ password ทำการ login ระบบสมาชิก เพื่อลงทะเบียน online หรือแก้ไข 
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ 
3. 1 user ลงทะเบียนได้ 1 คน เท่านั้น ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกแล้วสามารถ login ลงทะเบียนได้ทันที 
4. ระบบจะตอบรับการลงทะเบียนอัตโนมัติผ่านทาง e-mail ของท่าน 
5. การสมัครเป็นสมาชิกการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านในการรับทราบ
ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา TQM Forum 2009 Click ที่นี่ 
สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

(การสมัครเข้าร่วมงานต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน)     

 

(ร่าง) กำหนดการจัดสัมมนา TQM Forum 2009 ครั้งที่ 1 
: Business Continuity with TQM

12.00-13.30 ลงทะเบียน รับเอกสาร
13.30-13.40 กล่าวต้อนรับ โดย คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 
รองประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
13.40-13.50 กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13.50-14.45

สัมมนา Business Continuity with TQM โดย

คุณสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์         กรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คุณวิเชียร จึงวิโรจน์            รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน             กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช       นายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย              ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล 
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

14.45-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 สัมมนา (ต่อ)
16.00-16.30 ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.30 ปิดการสัมมนา

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมการจัดสัมมนา TQM Forum 2009 ได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม 
105/703 ถนนนวมินทร์ ซอย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท์ 086-311-7890 โทรสาร 0-2734-6200 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.ftqm.or.th

 

Download แนะนำการจัดสัมมนา

DOWNLOAD TQM Forum 2009 (pdf file 178 KB)

 


 

(ร่าง) การจัดสัมมนา TQM Forum 2009 ครั้งที่ 2 
ผู้นำองค์กรแบบ TQM
ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา 12.00-16.30 น. 
ณ อาคาร C ห้อง 501 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หลักการและเหตุผล
ด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทำให้องค์กรต่างๆ มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกทั้งในด้านเทคโนโลยี สังคม และระบบเศรษฐกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือในการบริหารและการจัดการองค์กรเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์กรนั้นมีความยั่งยืนอยู่ได้

TQM เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของกระบวนการเพิ่มมูลค่าทุกกระบวนการที่ดำเนินการอยู่ในองค์กร ความมีส่วนร่วมของสมาชิกขององค์กรในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ และวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้ง TQM ยังสามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการกำหนดคุณภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี

ด้วยความสำคัญของแนวคิด TQM นี้ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรม TQM Forum  2009 ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ ผู้นำองค์กรแบบ TQM ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านการนำองค์กรจากผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินกิจการให้ประสบผลสำเร็จ โดยไม่ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร
2. เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

 

วัน เวลา และสถานที่
เสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน  2552 
เวลา 12.30-16.30 น.
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ อาคาร C ห้อง 501

 

วิทยากร
1. คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ      กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด
2. คุณจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์         ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จุลไหมไทย จำกัด
3. นายแพทย์กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

 

ดำเนินรายการโดย
ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณปฏิกรณ์           อาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าฟัง
พนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุง องค์กร
จำนวน 200 คน

 

วิธีการลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ www.ftqm.or.th เท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. สมัครเป็นสมาชิกการใช้เว็บมูลนิธิฯ เพื่อกำหนด username และ password (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
สมัครสมาชิก clickที่นี่
2. นำ username และ password ทำการ login ระบบสมาชิก เพื่อลงทะเบียน online หรือแก้ไข 
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ 
3. 1 user ลงทะเบียนได้ 1 คน เท่านั้น ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกแล้วสามารถ login ลงทะเบียนได้ทันที 
4. ระบบจะตอบรับการลงทะเบียนอัตโนมัติผ่านทาง e-mail ของท่าน 
5. การสมัครเป็นสมาชิกการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านในการรับทราบ
ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา TQM Forum 2009 ครั้งที่ 2 Click ที่นี่ 
สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
(การสมัครเข้าร่วมงานต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน)     

 

จัดโดย
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

สนับสนุนโดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม 
105/703 ถนนนวมินทร์ ซอย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท์ 086-311-7890 โทรสาร 0-2734-6200 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.ftqm.or.th

 

Download แนะนำการจัดสัมมนา

DOWNLOAD TQM Forum 2009 ครั้งที่ 2 (pdf file 165 KB)

 

Download เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร

DOWNLOAD ประวัติมูลนิธิ (pdf file 68 KB) 
DOWNLOAD หลักการ TQM ที่ผู้นำองค์กรนำไปประยุกต์ใช้ (pdf file 1,054 KB) 
DOWNLOAD ผู้นำองค์กรแบบ TQM (pdf file 3,578 KB) 
DOWNLOAD บ.แพนเอเชียอุตสาหกรรม (pdf file 1,258 KB) 
DOWNLOAD กลุ่มจุลไหมไทย เพชรบูรณ์ (pdf file 4,942 KB)
DOWNLOAD IDEA FROM GURU LEADERSHIP CONCEPT (pdf file 298 KB)