th en
 
 

TQM Forumการจัดสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 12
TQM Toward People Excellence พัฒนาคนเก่ง สร้างคนดี ด้วย TQM 
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 53
เวลา 12.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักการและเหตุผล
ด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทำให้องค์กรต่างๆ มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลก ทั้งในด้านเทคโนโลยี สังคม และระบบเศรษฐกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือในการบริหาร และการจัดการองค์กรเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์กร นั้นมีความยั่งยืนอยู่ได้

      TQM เป็นแนวทางหนึ่ง ที่มีความสำคัญ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในการนำไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ของกระบวนการเพิ่มมูลค่าทุกกระบวนการ ที่ดำเนินการอยู่ในองค์กร ความมีส่วนร่วมของสมาชิกขององค์กรในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ และวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้ง TQM ยังสามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการกำหนดคุณภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี

       ด้วยความสำคัญของแนวคิด TQM นี้ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ร่วมกับ คณวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จัดกิจกรรม TQM Forum ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ TQM Toward People Excellence : พัฒนาคนเก่ง สร้างคนดี ด้วย TQM ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จากผู้ปฏิบัตจริง อีกทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน TQM แก่สมาชิก FTQMmember โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร
2. เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

 

วัน เวลา และสถานที่
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 53
เวลา 12.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

วิทยากร
คุณกอบกาญจน์ วัฒนรางกูร ประธานกรรมการ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ไทยจำกัด
คุณสุรศักดิ์ สุตมาศ ผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลศิครินทร์
คุณพรชัย ชาญมณี CIO - Chief Inspiration Officer หรือ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ กลุ่มบริษัท ซันกรุ๊ป

 

กำหนดการจัดสัมมนา

12.00-13.00 ลงทะเบียน/รับเอกสาร
13.00-13.10 กล่าวต้อนรับ โดย ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
กล่าวเปิดงาน โดย รองอธิการบดี มหาวิทยลัยรังสิต
13.10-14.30 สัมมนา TQM Toward People Excellence : พัฒนาคนเก่ง สร้างคนดี ด้วย TQM โดย 
คุณกอบกาญจน์ วัฒนรางกูร ประธานกรรมการ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ไทยจำกัด
คุณสุรศักดิ์ สุตมาศ ผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลศิครินทร์
คุณพรชัย ชาญมณี CIO - Chief Inspiration Officer หรือ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ กลุ่มบริษัท ซันกรุ๊ป   
ดำเนินรายการโดย อาจารย์พรรคพงษ์ แก่นณรงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
14.30-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 สัมมนา (ต่อ)
16.00-16.20 ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.20-16.30 ปิดการสัมมนา มอบของที่ระลึก ถ่ายรูปหมู่
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดตรวจสอบได้ทาง www.ftqm.or.th)

 

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าฟัง
พนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุง องค์กร
จำนวน 200 คน

 

วิธีการลงทะเบียน *** ลงทะเบียนฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย ***
มูลนิธิจะเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ www.ftqm.or.th เท่านั้น

 

กรณีสำหรับผู้เป็นสมาชิก (FTQMmember) แล้ว
1. ให้นำ username และ password ลงทะเบียนได้ทันที ที่ http://www.ftqm.or.th/tqm_member/

 

กรณีผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก FTQMmember
1.  สมัครเป็นสมาชิกการใช้เว็บมูลนิธิฯ เพื่อกำหนด username และ password โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่  http://www.ftqm.or.th/tqm_member/
2.  นำ username และ password ทำการ login ระบบสมาชิก เพื่อลงทะเบียน online หรือแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ

 

ข้อกำหนดในการลงทะเบียน

  1. 1 username ลงทะเบียนได้ 1 คน เท่านั้น 
  2. ระบบจะตอบรับการลงทะเบียนอัตโนมัติผ่านทาง e-mail ของท่าน และเป็นการยืนยันการลงทะเบียน
  3. หากท่านต้องการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง ให้ท่านเข้าระบบสมาชิก แล้วทำการแก้ไข เพื่อรักษาสิทธิ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานในครั้งถัดไป
  4. การสมัครเป็นสมาชิกการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านในการรับทราบข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ในครั้งถัดไปก่อนใคร

 

จัดโดย
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

สนับสนุนโดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
บริษัท ไพร์ม เอเซีย จำกัด

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม 
105/703 ถนนนวมินทร์ ซอย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท์ 086-311-7890 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.ftqm.or.th

 

Download แนะนำการจัดสัมมนา

DOWNLOAD TQM Forum ครั้งที่ 12 (pdf file 158 KB)

 

รายงานการสัมนา

DOWNLOAD Download (pdf file 127 KB)

 

album01 ชมภาพบรรยากาศ