th en

ข่าวสารและกิจกรรม

39775416 2054458481251387 4364628650474078208 n
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ
The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานจากองค์กรชั้นนำที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ (Best Practices)
[อ่านรายละเอียด]

BN
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 30
เรื่อง ประเทศไทยในเส้นทาง TQM สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยโดยถ้วนหน้า
ห้องประชุมคึกฤกธิ์ ปราโมช ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
[อ่านรายละเอียด]

เอกสารความรู้ที่น่าสนใจ

JSA300
TQA300